●1. deň s antisťažovacím náramkom●

Ráno sa zdalo, že to pôjde.. bola som pozitívne naladená a všetko sa zdalo jednoduché..

Aký počiatočný klam! 

No potom prišli na rad interakcie s ľuďmi… 

A zrazu si hovoríte: „je to sťažnosť, … či konštatovanie? Rozdiel je v tom, či ste nahnevaný alebo pokojný… Ale aj v pokojnom mode sa možno sťažovať……. takže hold.. Všetko je relatívne. No dôležité je, že sa nad tým makovica zamýšľam.. 

No a celkom najhoršie sú staré a znovu opakujúce sa mechanizmy. Spúšťajú sa znovu a znovu. A niekedy je pomerne ťažké nedať im znovu priestor a prekliknúť ten negatívny program zas do pozitívnej nálady, kde je všetko možné….. pretože keď priznáme, ze zas kňučíme – potom príde smútok, za ním frustrácia  ,.. no a neskôr potom začneme hľadať riešenie….. Ako situáciu zmeniť. A tu je začiatok zmeny… 

Každopádne…. keď sa zamýšľate nad sťažovaním ako nad jedným z najčastejších programov tejto planéty – začne sa veľa meniť…. Vy totiž Vesmíru dávate najavo, že už nie ste a ani nechcete byť obeť.. a že máte záujem o zmenu… 

A keď si všimneme mechanizmus tzv. sťažovateľov – ak sa ich spýtate: „Ako ďalej a ako situáciu riešiť..?“ ,… oni už nevedia odpoveď a stiahnu sa. Nemajú pozornosť, tak nepokračujú….. 

Dnes bol zaujímavý deň. Dalo by sa povedať „pozorovací“….. 

Ked som vecer šla električkou, počula som rozhovor jednej ženy.. telefonovala… Zamýšľala som sa, prečo ľudia nezdieľajú moc pozitívne veci,.. ale skôr tie negatívne.. Takto všetci vypúšťame do vzduchu akýsi toxický mentálny smog… 

Nemusíme mať ani náramok, aby sme si uvedomili tento deštrukčný program……

Zajtra pokračujem…… 

Aspoň par riadkov…..

Môj obvyklý čas bilancie – dopísané z posledných síl 1:53…..

Zajtra pokračujem …….

Bye bye 

☆ Ufónica Kity☆

○UPOZORNENIE: ČLÁNOK NEMOŽNO KOPÍROVAŤ ANI VYUŽÍVAŤ NA KOMERČNÉ ČI INÉ ÚČELY○