Kráčala som peši už dosť dlho...

Ráno sa zdalo, že to pôjde.. bola som pozitívne naladená a všetko sa zdalo jednoduché.. Aký počiatočný klam!  No potom prišli na rad interakcie s ľuďmi...